Rekonštrukcia bytu: kedy potrebujete stavebné povolenie?

Zverejnené


Na jednoduchú rekonštrukciu bytu nepotrebujete z hľadiska úradov väčšinou nič komplikované. Najjednoduchšie úpravy, alebo tzv. udržiavacie práce, presnejšie definované v § 139 b ods. 16 Zákona o č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon), zvládnete bez špeciálnych povolení a ohlásení. Postačí vám oznámenie susedom, ak tým vznikne hluk. Ide typicky o prípady, kedy montujete vstavanú skriňu, vymieňate dvere za bezpečnostné, prípadne maľujete či vymieňate podlahy.

Zdroj: Freepik.com

Pri komplikovanejších rekonštrukciách bude treba vaše zámery komunikovať stavebnému úradu. Pozrime sa bližšie na to, kedy je potrebné ohlásenie stavebnému úradu a kedy bude nutné stavebné povolenie. Medzi týmito dvoma inštitútmi je podstatný rozdiel, o ktorom je dobré vedieť.

Ohlásenie rekonštrukcie stavebnému úradu

Pri niektorých väčších rekonštrukciách, ktorými sa nemení v podstatnej miere vzhľad nehnuteľnosti, je potrebné ohlásenie na stavebnom úrade. Ide najmä o prípady, kedy prestavujete bytové jadro, zasklievate lodžiu s ohľadom na použitie druhu rámového systému, staviate novú priečku alebo do deliacej (nie nosnej) priečky vytvárate otvor napríklad na dvere. Bližšie sú tieto práce definované v § 55 ods. 2 vyššie uvedeného Stavebného zákona.

Budete k tomu potrebovať nasledujúce doklady:

  1. Súhlas správcu bytového domu, resp. predsedu spoločenstva vlastníkov bytov
  2. Náčrt bytu a zamýšľaných zmien: pôdorys súčasný, do ktorého zaznačíte nové úpravy, prípadne dva pôdorysy (pôvodný stav a nový stav)
  3. a) List vlastníctva (nie starší ako 6 mesiacov) alebo kúpna zmluva (ak ste vlastníkom bytu)
  4. b) Zmluvu o prenájme so súhlasom vlastníka a List vlastníctva bytu (v prípade prenajatej nehnuteľnosti)
  5. Žiadosť – formulár stavebného úradu na príslušnom mestskom úrade

Zdroj: Freepik.com

Zásahy do nosných stien: bude nutné stavebné povolenie

Stavebné povolenie podľa § 55 ods. 1 Stavebného zákona potrebujete v tých prípadoch, na ktoré sa nevzťahujú ustanovenia o ohlásení stavieb a o udržiavacích prácach, ktoré sme spomínali vyššie. Ide najmä o práce pri nových stavbách, prístavbách, nadstavbách, zmenách stavieb a stavebných úpravách.

Stavebné povolenie budete potrebovať pri každom zásahu do nosných priečok bytu. Nutnosťou bude tiež posudok statika. Ten posúdi vplyvy na statiku z pohľadu vami zamýšľaných úprav, ale musí zohľadniť aj už vykonané stavebné úpravy v bytovom dome, ktoré realizovali v minulosti vaši susedia. O niečo jednoduchšie to majú tí, ktorí bývajú na vrchných poschodiach. Čím nižšie poschodie, tým väčšie nároky na statiku a tým nižšia pravdepodobnosť, že vám statik zásahy povolí.

Zdroj: Freepik.com

Okrem statického posudku budete potrebovať aj súhlasy vašich susedov. To môžete realizovať buď na schôdzi vlastníkov, alebo si jednotlivých susedov obeháte sami. Dokument so získanými podpismi potom prikladáte k žiadosti o vydanie stavebného povolenia.

Pred začatím realizácie rekonštrukcie odporúčame obrátiť sa na príslušný stavebný úrad a overiť si, aké konkrétne dokumenty od vás bude pre vydanie stavebného povolenia vyžadovať.

V zásade ale budete k Žiadosti o stavebné povolenie potrebovať pripojiť:

  1. List vlastníctva, prípadne iné doklady o vlastníckom vzťahu
  2. Statický posudok
  3. Súhlasy ostatných vlastníkov bytového domu
  4. Súhlas správcu bytového domu alebo predsedu spoločenstva vlastníkov s rekonštrukciou

Lehota na vydanie stavebného povolenia je 30 dní, ak ide o jednoduché veci, ktoré je možné rozhodnúť priamo na základe dokladov dodaných žiadateľom, inak je lehota 60 dní. Po vydaní stavebného povolenia začína plynúť 14-dňová lehota na odvolanie proti stavebnému povoleniu zo strany účastníkov stavebného konania. Ak v tejto lehote nikto neuplatní toto právo, stavebný úrad potvrdí právoplatnosť stavebného povolenia.

 

 

Potrebujete pomôcť s predajom alebo kúpou nehnuteľnosti?

Kontaktuje nás na čísle: 0905 229 445

PREDAJ

1 izbový byt v pôvodnom stave vo vyhľadávanej lokalite

Landauova, Bratislava - Dúbravka

40 m²
1 izba
Zistiť viac

108 000 €

PREDAJ

Investičný byt - garsónka vo Vinohradoch

Račianska, Bratislava - Krasňany

30 m²
1 izba
Zistiť viac

103 000 €

PREDAJ

Veľký viacgeneračný rodinný dom v úžasnom prostredí

Vlkov, Horná Mariková

2 143 m²
Zistiť viac

360 000 €

PREDAJ

Príjemný 3-izbový byt s obľúbeným dispozičným riešením

Toplianska, Bratislava - Vrakuňa

70 m²
3 izby
Zistiť viac

164 990 €

PREDAJ

Rodinný dom - dvojgeneračné bývanie, podnikanie - Ivanka pri Duna…

Ružová, Ivanka pri Dunaji

301 m²
718 m²
4 izby
3D
Zistiť viac

360 000 €