Hluční susedia: aké sú vaše možnosti?

Zverejnené


Riešite problém spojený s nadmerným hlukom od susedov? Obťažuje vás hlasná hudba? Pestuje váš sused záľuby spojené s rušivými zvukmi? Ste svedkami nepríjemných rodinných hádok? Poďme sa spolu pozrieť na to, aké sú vaše možnosti a postupné kroky, ktoré vám môžu priniesť vytúžený pokoj.

Zdroj: Freepik.com

Porozprávajte sa!

Je dobré si uvedomiť, že nie vždy si susedia svoju hlučnosť uvedomujú. Je síce pravda, že hluk, ktorý vás obťažuje, môže mať rôzne príčiny od špecifických záľub až po časté rodinné hádky, prvou voľbou v riešení akýchkoľvek možných sporov by však mal byť normálny susedský rozhovor. Nenechajte si problém prerásť cez hlavu a riešte ho už v zárodku. Možno vás prekvapí, že sa so susedom bude dať dobre dohodnúť, či ako jednoducho nájdete spoločné riešenie.

Ak totiž k susedom pôjdete až v momente, keď celú situáciu už nebudete vedieť predýchať, bude sa dohoda hľadať o poznanie zložitejšie. Budete totiž už „vojnovo“ naladení a namiesto skutočného stretnutia sa v situácii, ktorá by vyhovovala obom, budete hľadať skratku k tomu, aby už bolo konečne ticho. Takýto postoj často v protistrane vyvolá obrannú reakciu či protiútok a celá situácia sa tak ľahko môže zmeniť na boj o moc.

Obráťte sa na políciu a úrady

Ak ste sa nestretli s pochopením, alebo susedia odmietli s vami komunikovať a hluk pretrváva, môžete sa obrátiť na políciu. A to aj v prípade, že nejde o rušenie nočného kľudu.

Neprimerane hlučné správanie je totiž možné považovať za schválnosti alebo hrubé správanie tak, ako ho vymedzuje § 49 ods. 1 písm. d Zákona 372/1990Zb. o priestupkoch. V takomto prípade ide teda o priestupky proti občianskemu spolunažívaniu. Polícia problém môže riešiť dohovorom, ale takisto môže previnilcovi udeliť pokutu, najmä pri opakovaných porušeniach.

Pokiaľ ste hlukom rušení aj v čase nočného kľudu, je dobré vedieť, že v tomto prípade ide o priestupok proti verejnému poriadku (podľa § 47 ods. 1 písm. b Zákona 372/1990Zb. o priestupkoch) a na jeho spáchanie postačí aj nižšia intenzita než v prípade priestupku proti občianskemu spolunažívaniu.

Zdroj: Freepik.com

Ďalšou možnosťou je obrátiť sa na obec, tá môže prostredníctvom rozhodnutia uložiť zákaz zasahovania do pokojného stavu, prípadne príkaz obnoviť pôvodný stav a chrániť tak občana dotknutého hlučným správaním susedov. Tohto práva sa domáhajte na obci v súlade s § 5 Občianskeho zákonníka.

Aj súdna cesta je dobrá cesta

Z určitého pohľadu ide o cestu najúčinnejšiu, keďže súdne rozhodnutia majú vysokú autoritu a sú vymáhateľné. Z iného uhla pohľadu sa práve táto cesta môže ukázať ako neefektívna, predovšetkým s ohľadom na dĺžku súdnych konaní, ktorá váš susedský spor môže natiahnuť na roky.

V takom prípade si treba uvedomiť, že aj počas prebiehajúceho súdneho konania budete pravdepodobne s problematickými susedmi musieť nejako spolunažívať. Na takúto situáciu myslí  Civilný sporový poriadok v § 324 ods. 1, § 325 ods. 1, ods. 2 písm. d   inštitútom neodkladného opatrenia – môže súd nariadiť, ak je nutné bezodkladne upraviť problematické pomery.

Zdroj: Freepik.com

Ak sa rozhodnete ochrany vašich práv domáhať na súde, majte pripravené dôkazy o tom, že ste opakovane volali políciu. Zdokumentujte, akými prostriedkami a s akými výsledkami spor dlhodobo riešite.

Žalobou na ochranu vlastníckeho práva podľa § 126 ods. 1 alebo § 127 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa môžete domáhať toho, aby nebolo zasahované do vášho vlastníckeho práva a aby vlastník susedného bytu nemohol obťažovať susedov nadmerným hlukom.

Krajnou možnosťou je žaloba na nariadenie predaja bytu hlučného suseda podľa § 11 ods. 5 zák. č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Pôjde predovšetkým o tzv. nenapraviteľné prípady, zákon konkrétne spomína vlastníka bytu, ktorý o. i. sústavne narušuje pokojné bývanie ostatných.

 

Potrebujete pomôcť s predajom alebo kúpou nehnuteľnosti?

Kontaktuje nás na čísle: 0905 229 445

 

 

PREDAJ

PREDpredaj novostavby rodinného domu vo vyššom štandarde

Jastrabia, Chorvátsky Grob

330 m²
330 m²
4 izby
Zistiť viac

249 990 €

PREDAJ

3-izb.byt s GARÁŽOU v pokojnej časti Vrakune

Toplianska, Bratislava

66 m²
3 izby
Zistiť viac

172 000 €

PREDAJ

Príjemný 3-izbový byt s obľúbeným dispozičným riešením

Toplianska, Bratislava - Vrakuňa

70 m²
3 izby
Zistiť viac

159 990 €

PREDAJ

Investičný byt - garsónka vo Vinohradoch

Račianska, Bratislava - Krasňany

30 m²
1 izba
Zistiť viac

103 000 €

PREDAJ

NOVINKA V PONUKE!!! Krásna novostavba 4-izb.rodinného domu

Pri Jazere, Slovenský Grob

120 m²
450 m²
4 izby
3D
Zistiť viac

315 000 €

PREDAJ

Veľký viacgeneračný rodinný dom v úžasnom prostredí

Vlkov, Horná Mariková

2 143 m²
Zistiť viac

360 000 €